Παραδοχές


Ποια σωματικά μηνύματα παράγονται κατά τη βιοανάδραση;

 

 

Μέσω της βιοανάδρασης μπορεί να καταγραφεί πλήθος σωματικών μηνυμάτων, που προπάντων καταδεικνύουν τη δραστηριότητα του φυτικού νευρικού συστήματός μας. Το φυτικό (= αυτόνομο) νευρικό σύστημα ρυθμίζει πολυάριθμες, ζωτικές σωματικές λειτουργίες και παίζει κεντρικό ρόλο στον χειρισμό αντιδράσεων στο άγχος και χαλαρωτικών αντιδράσεων.

 

 

Με τη βιοανάδραση οι σωματικές λειτουργίες γίνονται προσβάσιμες στο συνειδητό μέσω ακουστικών μηνυμάτων ή οπτικοποίησης

 

Κατά κανόνα μετρώνται με ειδικούς αισθητήρες τα ακόλουθα αυτόνομα σωματικά μηνύματα:

 

  • Παλμοί καρδιάς
  • Αναπνευστική συχνότητα
  • Αγωγιμότητα δέρματος
  • Θερμοκρασία σώματος
  • Πίεση αίματος
  • Ένταση μυών
  • Μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού

 

 

 

Με τη βοήθεια της βιοανάδρασης μετρώνται τα επίπεδα άγχους

 

Με τη βιοανάδραση καταγράφονται σωματικές διεργασίες οι οποίες ρυθμίζονται μέσω του φυτικού νευρικού συστήματος. Έτσι μπορούν να παρασχεθούν αξιόπιστα πληροφορίες σχετικά με το αν κάποιος βρίσκεται σε τεταμένη ή χαλαρή κατάσταση.

 

«Η πιο εκπληκτική διαπίστωση της έρευνας γύρω από τη βιοανάδραση είναι ότι οι αυτόνομες σωματικές διεργασίες δεν είναι καθόλου αυτόνομες αλλά μπορούν να επηρεαστούν από μαθησιακές διαδικασίες»

Lothar Niepoth, Πρόεδρος της Γερμανικής Εταιρείας για τη Βιοανάδραση