Θεραπεία συμπεριφοράς


Θεραπεία συμπεριφοράς – τι είναι αυτό;

Είμαστε αυτό που κάνουμε επανειλημμένα

Αριστοτέλης

 

Ως θεραπεία συμπεριφοράς χαρακτηρίζεται ένα ολόκληρο φάσμα μορφών ψυχοθεραπείας. Η θεραπεία συμπεριφοράς προσφέρει αποτελεσματική επαγγελματική βοήθεια και έχει ως στόχο την αυτοδιαχείριση των ασθενών. Προσπαθεί να μεταδώσει τρόπους βοήθειας για τη διαμόρφωση της ζωής και να προάγει την αυτονομία και την προσωπική ευθύνη

Με άλλα λόγια: Βασική αποστολή της θεραπείας συμπεριφοράς είναι να καταστήσει τα άτομα ικανά να γίνουν «ειδικοί του ίδιου τους του εαυτού». Κάθε άνθρωπος έχει λοιπόν σε όλη του τη ζωή την αποστολή να διαμορφώσει την ατομική του αυτοπραγμάτωση στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης.

 

Η θεραπεία συμπεριφοράς εφαρμόζει μια αντίληψη ολιστικής θεραπείας. Τόσο η εξωτερικά παρατηρήσιμη συμπεριφορά όσο και εσωτερικές διεργασίες όπως οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι βιολογικές-σωματικές αντιδράσεις αποτελούν σημαντικά συστατικά της θεραπείας. Η θεραπεία συμπεριφοράς λαμβάνει υπόψη και τα τέσσερα επίπεδα.

 

 

Μέθοδοι και τεχνικές

της θεραπείας συμπεριφοράς

Μέθοδοι και τεχνικές της θεραπείας συμπεριφοράς συνιστούν κατά κάποιον τρόπο τα μέσα προκειμένου να επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι θεραπευτικοί στόχοι της. Σημαντικές «τυποποιημένες μέθοδοι» είναι η εκπαίδευση στην επικοινωνία, το παιχνίδι ρόλων, η επίλυση προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων, η αντιμετώπιση του άγχους, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων, οι ασκήσεις αυτοπεποίθησης, η καίρια αμφισβήτηση, οι ασκήσεις χαλάρωσης, η αυτοπαρατήρηση, η εκπαίδευση στην αυτοδιδασκαλία.

 

Γνωσιακή θεραπευτική μέθοδος

Σημαντικό στοιχείο της θεραπείας συμπεριφοράς είναι οι γνωστικές μέθοδοι, που ασχολούνται με τις προβληματικές βασικές πεποιθήσεις, τις σκέψεις, τους μονολόγους και τις ερμηνείες.
Κατά τη θεραπεία δουλεύονται συγκεκριμένα τα προβληματικά πρότυπα σκέψης και οι στάσεις σας (νοητικές λειτουργίες). Με τη θεραπευτική υποστήριξη θα μάθετε να αναγνωρίζετε αυτές τις παρεμποδιστικές νοητικές λειτουργίες και να τις αλλάζετε, έτσι ώστε να μπορείτε να επηρεάζετε θετικά τα συμπτώματα της ασθένειάς σας.
 

Στοχοπροσήλωση και διαφάνεια

 

Η θεραπεία της συμπεριφοράς εφαρμόζεται στοχοπροσηλωμένα, δομημένα και με διαφάνεια. Θα λάβετε πληροφορίες γύρω από όλες τις σημαντικές πλευρές της θεραπείας, π.χ. ποιες παρεμβάσεις, για ποιον λόγο και βάσει ποιου σχεδίου θα πραγματοποιηθούν. Η εκπόνηση ενός εύλογου επεξηγηματικού μοντέλου για την ατομική σας κατάσταση και προβληματική είναι σημαντικό συστατικό στοιχείο της θεραπείας συμπεριφοράς. Πρόκειται για τις συγκεκριμένες συνθήκες που προξένησαν τα συμπτώματά σας ή συμβάλλουν τώρα στη συντήρηση των προβλημάτων σας. Η γνώση των ειδικότερων συνθηκών των προβλημάτων σας καθιστά δυνατή την καλύτερη κατανόηση της κατάστασής σας, προάγει την αποδοχή συγκεκριμένων μέτρων θεραπείας και προλαμβάνει υποτροπές (σε προηγούμενα πρότυπα σκέψης και συμπεριφοράς).

Για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, η θεραπεία συμπεριφοράς προκρίνει μια δομημένη τακτική με μικρά βήματα και προσφέρει πολλές αποτελεσματικές μεθόδους, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί να επιτευχθούν ευκολότερα οι συμφωνημένοι θεραπευτικοί στόχοι.

 

 

Ενεργός συνεργασία

Κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της θεραπείας θα παίζετε ενεργό και ενημερωμένο ρόλο. Η ενεργός συνεργασία σας αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία της θεραπείας. Ενώ στις συζητήσεις στο πλαίσιο της θεραπείας δουλεύονται καταρχάς οι ατομικές συνθήκες, οι συσχετισμοί και οι στρατηγικές επίλυσης, η πρακτική εφαρμογή εναλλακτικών προτύπων σκέψης και συμπεριφοράς λαμβάνει χώρα ανάμεσα στις επί μέρους θεραπευτικές συνεδρίες στην καθημερινότητά σας. Στο σημείο αυτό βοηθούν οι ασκήσεις συμπεριφοράς και οι ασκήσεις για το σπίτι.

 

 

 

Επιστημονικά ελεγμένη ψυχοθεραπεία

Εφαρμόζονται αποκλειστικά επιστημονικά και κλινικά θεμελιωμένες θεραπευτικές μέθοδοι, των οποίων η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα έχει αποδειχθεί. Η μοντέρνα θεραπεία συμπεριφοράς είναι επιστημονικά ελεγμένη, καθιερωμένη και αποδοτική ψυχοθεραπεία.
Επιστημονικές μελέτες αποτελεσματικότητας έχουν αποδείξει πολλαπλώς ότι για πολλές ψυχικές ασθένειες η θεραπεία συμπεριφοράς είναι η πιο επιτυχημένη θεραπευτική μέθοδος.

 

 

 

…Διότι πάντως τις τελευταίες 5 δεκαετίες αυτή η κατεύθυνση (θεραπεία συμπεριφοράς)

έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο σημαντικές και πιο αποτελεσματικές μορφές ψυχοθεραπείας

Kanfer & Schmelzer (2005)

 

Υπάρχουν πολλές μελέτες, οι οποίες αποδεικνύουν ότι η πλειονότητα των ασθενών

μετά από μια θεραπεία συμπεριφοράς νιώθει πραγματικά και για μεγάλη διάρκεια καλύτερα

Grawe, Donati & Bernauer, Psychotherapie im Wandel (1994)

 

Είναι αδιαμφισβήτητη πια η γενική δήλωση ότι η θεραπεία συμπεριφοράς είναι με διαφορά η καλύτερα εμπειρικά διασφαλισμένη μορφή ψυχοθεραπείας

 

Margraf & Schneider (2008)