Αποτελεσματικότητα


Είναι τελικά αποτελεσματική η βιοανάδραση;

Η αντίληψη των σωματικών διεργασιών μας και η δυνατότητα στοχευμένου ελέγχου τους είναι μια ενδιαφέρουσα και συναρπαστική εμπειρία.

Η έναρξη εφαρμογής της βιοανάδρασης τοποθετείται ήδη στη δεκαετία του ’60. Μια πληθώρα επιστημονικώς θεμελιωμένων μελετών αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου ήδη από τη δημιουργία αυτής της μορφής θεραπείας. Συνεπώς, η βιοανάδραση έχει αποδειχθεί μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος θεραπείας (Möller et al., 2011).

Υπάρχουν μεθοδικά ακριβείς μελέτες σχετικά με τα διάφορα πεδία εφαρμογής της βιοανάδρασης, έτσι ώστε η βιοανάδραση να εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο σε μια τυποποιημένη διαδικασία σε νοσοκομεία, ιδιωτικά ιατρεία και στα γραφεία των ψυχολόγων.

(Αυστρία. Εταιρεία για τη Βιοανάδραση, 2001)

Αποτελέσματα ερευνών για την αποτελεσματικότητα

Η εφαρμογή της βιοανάδρασης έχει εδραιωθεί αποφασιστικά ως θεραπεία σε κλινικές αντιμετώπισης ψυχοσωματικών διαταραχών. Η διαδικασία χαίρει υψηλής αποδοχής και αποτελεσματικότητας στους ασθενείς. Στο πλαίσιο μιας έρευνας σε μια κλινική αντιμετώπισης ψυχοσωματικών διαταραχών σχεδόν το 90% των ασθενών στους οποίους εφαρμόστηκε βιοανάδραση, ισχυρίστηκαν ότι η θεραπεία τους ειδικά μέσω αυτής της μεθόδου είχε πολύ καλά ή καλά αποτελέσματα (Rief & Bierbaumer, 2000). Η επιτυχία της θεραπείας είναι ακόμη πιο μεγάλη όσο περισσότερο το άτομο συνειδητοποιεί ότι έχει το ίδιο τον έλεγχο των λειτουργιών και των τομέων, στους οποίους ήταν μέχρι στιγμής παραδομένος.

Η βιοανάδραση, ωστόσο, δεν χρησιμοποιείται μόνο για θεραπευτικούς σκοπούς κατά τη θεραπεία ασθενειών, αλλά και σαν επιτυχημένη διαδικασία στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής.

 

Και στον τομέα της πρόληψης, η βιοανάδραση χρησιμοποιείται εδώ και πολύ καιρό στις ασκήσεις χαλάρωσης, στην καταπολέμηση του άγχους, στην προαγωγή της υγείας και στην προπόνηση αθλητών (π.χ. προετοιμασία για αγώνες).

(Αυστρία. Εταιρεία για τη Βιοανάδραση, 2001)

Ποιες είναι παρενέργειες της βιοανάδρασης;

Η βιοανάδραση ανήκει στις θεραπευτικές μεθόδους με τις λιγότερες παρενέργειες. Για κάποιες περιοχές ασθενειών έχει αποδειχτεί ότι η βιοανάδραση είναι η πιο αποτελεσματική μη φαρμακευτική θεραπευτική μέθοδος.

Μια εκτεταμένη έρευνα στη βιβλιογραφία έδειξε 1.446 μελέτες, επαρκείς βάσει επιστημονικών κριτηρίων (Martin & Weise, 2003, 2006).