Ψυχοθεραπεία | Βασικά


 

 

Ψυχοθεραπεία | Βασικά
Ορισμός
Ψυχοθεραπεία
Ψυχοθεραπεία είναι μια …
– συνειδητά σχεδιασμένη,
– συστηματική,
– σχετιζόμενη με ψυχικά ή ψυχοσωματικά προβλήματα,
– εκτελεσμένη με ψυχολογικά μέσα,
– στοχευμένη διαδικασία αλλαγής.

Βάση της ψυχοθεραπείας είναι οι επίκαιρες, επιστημονικά θεμελιωμένες διαπιστώσεις της θεωρίας και της πρακτικής,
– με βάση τις οποίες δημιουργήθηκαν συγκεκριμένες μέθοδοι,
– των οποίων έχει αποδειχθεί η ουσιαστική αποτελεσματικότητα για συγκεκριμένους σκοπούς.

Στη διαδικασία αυτή η θεραπευτική σχέση έχει πάντα μεγάλη σημασία.