Προσωπικά στοιχεία


Προσωπικά στοιχεία

 

Προσόνταcarla

  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος ως Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια από το υπουργείο Υγείας της Βαυαρίας
  • 5-ετής επιμόρφωση ως Κλινική Θεραπεύτρια Συμπεριφοράς στο Επιμορφωτικό Ινστιτούτου Μονάχου (AIM) της Ένωσης για την Προώθηση της Κλινικής Θεραπείας Συμπεριφοράς (VFKV)
  • Σπουδές ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο του Ρέγκενσμπουργκ / Μόναχο,  πτυχίο (άριστα)

 

Επαγγελματική εμπειρία

  • Από το 2014 Ψυχοθεραπεύτρια με κέντρο βάρους τη θεραπεία συμπεριφοράς στο γραφείο μου, στην Αθήνα (Μαρούσι)
  • Ψυχοθεραπεύτρια στα Επείγοντα Περιστατικά του AIM της VFKV
  • Διπλωματούχος Ψυχολόγος στην ψυχιατρική κλινική του περιφερειακού νοσοκομείου στη Βαυαρία
  • Διπλωματούχος Ψυχολόγος στο ίδρυμα Regens-Wagner για ανθρώπους με αναπηρίες

 

Δημοσιεύσεις

 Θεραπεία συμπεριφοράς σε ανθρώπους με μαθησιακή και πνευματική καθυστέρηση.

Psychiatrische Diagnostik und Therapie bei Menschen mit Intelligenzminderung

2., επεξεργασμένη και διευρυμένη έκδοση 2014

 

Συμμετοχές