Γνωσιακή θεραπεία συμπεριφοράς


 

 

Γνωσιακή θεραπεία συμπεριφοράς

«Νοητικές λειτουργίες» = στάσεις,

σκέψεις,

αξιολογήσεις,

πεποιθήσεις.

Η γνωσιακή θεραπεία συμπεριφοράς ανήκει στις πιο σύγχρονες ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες και είναι ένας δοκιμασμένος συνδυασμός ανάμεσα σε γνωσιακές θεραπευτικές προσεγγίσεις και θεραπεία συμπεριφοράς.

Η γνωσιακή θεραπεία της συμπεριφοράς θεωρεί ότι οι στάσεις και οι αξιολογήσεις μας ορίζουν πώς αισθανόμαστε, πώς αντιδρούμε σωματικά και πώς συμπεριφερόμαστε.

Αισθανόμαστε όπως σκεπτόμαστε.

 

Απεικόνιση: Η σύμπραξη σκέψεων, συναισθημάτων και ενέργειας σαν κυκλοφορία στοιχείων που αλληλοεπηρεάζονται

 

Αυτή η διαπίστωση ανάγεται στους στωικούς φιλοσόφους της αρχαίας Ελλάδας. Ήδη πριν από 2000 χρόνια οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν τη σχέση ανάμεσα σε σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορά.

“Τα πράγματα δεν ταράζουν τους ανθρώπους, αλλά η άποψη που κάποιοι έχουν για τα πράγματα”

Επίκτητος, 50-138 μ.Χ.

 

Το κέντρο βάρους της γνωσιακής θεραπείας συμπεριφοράς αποτελεί ο έλεγχος μπλοκαρισμένων σκέψεων και αντιλήψεων. Θεμελιώδη πρότυπα σκέψης και συμπεριφοράς, που προκαλούν προβλήματα, γίνονται συνειδητά και αντιμετωπίζονται θεραπευτικά.

Πολλές φορές δεν έχουμε καθόλου ή έχουμε μόνο ελάχιστη επίδραση στην εκάστοτε κατάσταση και στους εγγύτερους παράγοντες. Ωστόσο, μπορούμε να αλλάξουμε την αξιολόγηση της κατάστασης από μέρους μας.

Οι διαδικασίες, που εφαρμόζονται γι’ αυτό τον σκοπό, είναι επιστημονικώς ελεγμένες και η αποτελεσματικότητά τους είναι επαληθευμένη. Περιλαμβάνουν τρεις τομείς:

  1. Αλλαγή της κατάστασης, στον βαθμό που είναι δυνατό και έχει νόημα
  2. Συνειδητοποίηση και αλλαγή μπλοκαρισμένων και παράλογων πεποιθήσεων και αξιών
  3. Αλλαγή παρεμποδιστικών προτύπων συμπεριφοράς και συνηθειών