Βιοανάδραση | Βασικά


 

 

Βιοανάδραση (Biofeedback) |Βασικά

 

Βιοανάδραση – μια μορφή θεραπείας στο σημείο τομή ιατρικής και ψυχολογίας

 

 

Η αγγλική έννοια «βιοανάδραση» σημαίνει την «ανατροφοδότηση βιολογικών μηνυμάτων».

Η διαδικασία βιοανάδρασης είναι μια επιστημονικώς θεμελιωμένη και διεθνώς καθιερωμένη μέθοδος της ιατρικής της συμπεριφοράς και θεραπείας της συμπεριφοράς, η οποία εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία ήδη εδώ και πολλά χρόνια.

  • Έτσι σωματικές διεργασίες, οι οποίες δεν γίνονται καθόλου αντιληπτές ή γίνονται αόριστα αντιληπτές, ανατροφοδοτούνται και άρα γίνονται συνειδητές. Για παράδειγμα, οι παλμοί της καρδιάς, η ένταση των μυών, η θερμοκρασία του σώματος ή η αγωγιμότητα του δέρματος μπορούν να γίνουν μόνο αόριστα ή και καθόλου αντιληπτές.

 

Η βασική αρχή:

Διάφοροι αισθητήρες μέτρησης και ένα ακριβό πρόγραμμα ηλεκτρινού υπολογιστή καταγράφουν ταυτόχρονα πολλά (αυτόνομα εκτελούμενα) σωματικά μηνύματα, τα αξιολογούν και τα απεικονίζουν σε μια οθόνη. Μια παρουσίαση (= ανατροφοδότηση) των μηνυμάτων είναι δυνατή σε οπτική και/ή ακουστική μορφή. Με τη βοήθεια της βιοανάδρασης μπορούμε π.χ. σε περίπτωση πόνων στην πλάτη ή πονοκεφάλων να μάθουμε να χαλαρώνουμε το μυϊκό σύστημα ή αν έχουμε εσωτερική ανησυχία/νευρικότητα, να επηρεάζουμε την αναπνοή μας και με αυτό τον τρόπο να ηρεμούμε.

 

Η θεραπεία μέσω βιοανάδρασης προσφέρεται συνήθως μόνο σε εξειδικευμένες κλινικές εξαιτίας του υψηλού κόστους προμήθειας ενός σύγχρονου συστήματος βιοανάδρασης. Ο υψηλής ποιότητας εξοπλισμός του IVB καθιστά δυνατή την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας ακόμη και σε εξωτερικούς ασθενείς.

Σωματικές διαδικασίες γίνονται «ορατές» ή «ακουστές» μέσω της βιοανάδρασης

Η βιοανάδραση αποτελεί κατά κάποιον τρόπο μια τεχνικά καθιστάμενη δυνατή επέκταση των αισθητήριων οργάνων μας. Όπως και με τα κιάλια, δεν μπορούμε να φέρουμε στο «οπτικό πεδίο» μας σωματικά μηνύματα που δεν έχουμε αντιληφθεί μέχρι τώρα ή να οξύνουμε την αντίληψή μας.